Khay cố định 1000

– Kích thước (WxHxD):
– Tải trọng chịu được của khay:

Liên hệ

88