Khay cố định 800

– Kích thước (WxHxD): Theo 1U tiêu chuẩn (440×480 mm)
– Tải trọng chịu được của khay: 20 kg
– Khay cố định được dùng để đỡ những thiết bị không có khả năng hoặc không tiện với việc gá trực tiếp lên thanh tiêu chuẩn.
– Vật liệu làm khay là thép tấm dầy 1,5mm đến 2mm và được đột lỗ nhằm đảm bảo sự thông thoáng và giảm khối lượng.
– Khay được gá lên khung tiêu chuẩn bởi 4 vít ở hai bên thành khay.

Liên hệ

104