tuyendung

Cơ khí Nghĩa Dũng tập trung được đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, nhiệt huyết, đoàn kết và gắn bó với công ty. Chúng tôi xem nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của Công ty trong 3 trụ cột CON NGƯỜI – TÀI CHÍNH – CÔNG NGHỆ. Chiến lược nhân sự của chúng tôi được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành ưu thế cạnh tranh hàng đầu của tổ chức. Chính sách nhân sự của Cơ khí Nghĩa Dũng được thiết lập trên cơ sở đặt cán bộ nhân viên là trung tâm, hướng đến mục tiêu cao nhất là sự phát triển của Cơ khí Nghĩa Dũng luôn đồng hành với sự phát triển về SỰ NGHIỆP lâu dài và thỏa mãn LỢI ÍCH của người lao động.”

Tiêu đề Ngày cập nhật  Download
Tuyển dụng hành chính nhân sự 7 Tháng Tám, 2019 Download
Tuyển dụng kỹ thuật máy CNC 20 Tháng Một, 2019 Download
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh 20 Tháng Một, 2019 Download