Vỏ nhà trạm shelter 2400x2400m (có 2 mái riêng biệt)

Thường được chế tạo theo các kích thước sau:

  • 2000×3000 x cao 2700mm
  • 2400×2400 x cao 2700mm
  • 2500×2500 x cao 2700mm

Liên hệ

267