Khách hàng đã triển khai

Công ty Cổ Phần Tường Kính TID

  • Tên giao dịch: TID FACADE., JSC
  • Giấy phép kinh doanh: 0105503674 – ngày cấp: 15/09/2011
  • Ngày hoạt động: 15/09/2011
  • Website: http://tid-vn.com.vn –
  • Điện thoại: 0432321495 – Fax: 0432321496
  • Giám đốc: TRỊNH VIỆT DŨNG / TRỊNH VIỆT DŨNG
  • Điện thoại: 0432321495
  • Cơ khí Nghĩa Dũng là đơn vị gia công nhôm Tòa nhà Quốc hội, EVN, handico, cục tần số.

Tin liên quan