Máy trộn phun PU Kiểu loại thấp áp MT 2000 KC +

MT 2000 KC.+*…

Bơm bánh răng + đầu trộn khuấy cao tốc… (van rút 3 cửa, hồi, ra, tẩy rửa) – Tỷ lệ trộn : 1:1 – 1: 2

– Lưu lượng ra : 100 – 170 g/s

– Phạm vi sử dụng : Kiểu làm sạch đầu trộn : Phun hỗn hợp MC, khí.. (Methylene Chloride )

Liên hệ

136
Danh mục: