Máy phun – rót kiểu bơm piston

Tỷ lệ trộn thay đổi bất kỳ… dùng cho sx các sản phẩm trong khuôn… đồ nội thất, đệm ghế..khung tranh, tượng… quy mô nhỏ…

Liên hệ

207
Danh mục: