Các kiểu loại máy trộn phun áp cao

Các kiểu loại máy trộn phun áp cao…kiểu nhỏ lưu lượng 80 – 100g/s… dùng điền đầy sản phẩm trong khuôn, phun phủ cách âm, cách nhiệt…

Liên hệ

186
Danh mục: